เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ

จัดเป็นผืนป่าที่มีความบริสุทธิ์ในธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งต้นน้ำซึ่งที่สำคัญนั้นได้แก่ แม่น้ำยมกับแม่น้ำอิง โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 231,875 ไร่ ครอบคลุมอำเภอจุน อำเภอดอกตำใต้ อำเภอปง และอำเภอเชียงคำ มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบเขา และมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิด โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวราว ๆ เดือนพฤศจิกายน – มกราคม นั้น จะมีนกอพยพมากมายบินหนีหนาวเข้ามาอาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้

ออกจากตัวเมืองพะเยา มุ่งหน้าทางไปอำเภอจุน โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ไปเข้าทางหลวงหมายเลข 1202 ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 1298 ทางหลวงหมายเลข 1021 และทางหลวงหมายเลข 1091 เลยอำเภอจุนไปถึงหลักกิโลเมตรที่ 5 จะมีป้ายบอกทางเข้าไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ อีก 5 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand